Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

04.10.2018 г. - Пакет от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки

04 Октомври 2018

04.10.2018 г. - Пакет от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки