Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

10.12.2018 г. - Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България

10 Декември 2018

10.12.2018 г. - Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България